Zawody balonów na ogrzane powietrze to rywalizacja pilotów o osiągnięcie celu. Jak wiadomo, w balonie na ogrzane powietrze nie ma kierownicy, wolantu, ani drążka sterowego (jak w samolocie czy samochodzie), a jedynym napędem jest wiatr. Balon leci z wiatrem.

Jedyną rzeczą, jaką mogą zrobić piloci balonów, jest to, że zapalają palniki, a płomień podgrzewa powietrze w powłoce, przez co balon staje się lżejszy od otaczającego powietrza i unosi się do góry. Balony schodzą w dół poprzez wychładzanie powłoki – czyli uwolnienie gorącego powietrza na zewnątrz dzięki otwarciu klapy na szczycie powłoki za pomocą odpowiedniej liny. Jeśli chcą zmienić kierunek lotu, jedyne, co mogą zrobić, to zmienić wysokość lotu w poszukiwaniu korzystniejszych kierunków wiatru w innych partiach atmosfery. Kierunki i prędkość wiatru są różne na różnych wysokościach.

Aby zbliżyć się do celu piloci muszą stale kontrolować warunki meteorologiczne, w tym kierunek i prędkość wiatru. Pomocne są ekipy naziemne, które mogą podpowiedzieć, jak się zmienił kierunek wiatru. Podczas lotu pilot ma ograniczony dostęp do takich informacji.

Na briefingu, który odbywa się tuż przed lotem podawane są warunki pogodowe na czas lotu. Duże zachmurzenie, opady lub front atmosferyczny przechodzący w pobliżu strefy lotów eliminują możliwość rozgrywania lotniczych konkurencji.

Do typowych konkurencji zawodniczych, określonych ramowo w Regulaminie Aeroklubu Polskiego dla zawodów pucharowych,  należą m.in.: Cel zadeklarowany przez sędziego (JDG), Cel zadeklarowany przez pilota (PDG), (MND) Minimalna odległość (miejsce startu i cel są takie same). Czasami jest kilka konkurencji w jednym locie, w zależności od warunków pogodowych.

Kierownik sportowy  na odprawie określa szczegółowe zasady rozgrywaniakonkurencji. Piloci dostają markery – taśmy z obciążnikiem (wypełnione małymi plastikowymi koralikami lub piaskiem). Jeśli podczas jednego lotu ma się odbyć kilka konkurencji – piloci otrzymują markery w różnych kolorach oznaczone numerem startowym.

Piloci starają się dolecieć do celu i upuścić marker do określonego celu, zgodnie z kartą konkurencji (bądź zaznaczyć w elektronicznych loggerach cel wirtualny). Pilot, którego marker znajdzie się najbliżej celu, otrzymuje najwyższą punktację.

Komisja mierzy odległość od celu i przyznaje punkty za konkurencję, a suma punktów za wszystkie konkurencje stanowi ogólny wynik pilota w zawodach.
Planuje się loty zawodnicze dwa razy dziennie, rano i po południu.

Publiczność przed zawodami zazwyczaj pyta o miejsce, godzinę startów i gdzie będzie można balony zobaczyć.
 Nie można powiedzieć tego z większym wyprzedzeniem, gdyż nie wiadomo, czy  długoterminowe prognozy pogody się potwierdzą. Każdorazowo przed odprawą do lotu są sprawdzane bieżące prognozy i dokonywane pomiary wiatru w lokalnym terenie. Warunki pogodowe są decydujące dla przygotowania konkurencji przez sędziów i planów lotu przez pilotów. 
Zatem wszelkie informacje dotyczące startów, miejsc, zadań itp. podawane są na odprawie przed lotem i staramy się je przekazać do wiadomości publicznej najszybciej, jak to możliwe, za pośrednictwem mediów.

Organizatorzy zastrzegają, że ostateczny przebieg turnieju będzie zależał od pogody. Jeżeli silny wiatr i opady uniemożliwią starty, na ziemi odbędzie się prezentacja balonowych koszy, palników i sprzętu lotniczego.

Dla balonów zawsze decydującym czynnikiem jest pogoda. Silny wiatr nie daje gwarancji bezpiecznego startu i lądowania. Opady atmosferyczne niosą ze sobą ryzyko uszkodzenia powłoki balonu. Mgły lub niska podstawa chmur wykluczają bezpieczne lot i lądowanie.

Liczymy, że tym razem pogoda nam dopisze.